>

Smet Aannemingen is een gecertificeerd aannemer voor asbestverwijdering in België.

Smet Aannemingen is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van zowel losgebonden als hechtgebonden asbest. Naar gelang de toestand waarin het asbesthoudende materiaal zich bevindt, worden de volgende verwijderingstechnieken toegepast: eenvoudige methode, couveusezakmethode of hermetisch afgesloten methode