>

Grondverzet

De laatste jaren is Smet Aannemingen steeds meer een gegeven geworden in de wereld van het grondverzet. Bij het verplaatsen van grotere hoeveelheden grond komt een arsenaal van machines kijken zoals gronddumpers, vrachtwagens, bulldozers, graafkranen en wielladers. Wij hebben dan ook geïnvesteerd in een groter en uitgebreider assortiment van grondwerktuigen om te kunnen voldoen aan de vraag van onze klanten.

Grondverzet is voornamelijk het verzetten van grotere hoeveelheden grond dat afkomstig is van infrastructuurwerken.
Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van natuurgebieden, het uitgraven van ondergrondse parkings, de aanleg van sloten, rioleringswerken, etc.

Smet Aannemingen heeft de mogelijkheid zelf haar opmetingen uit te voeren zodat er op een transparante wijze met de klant gecommuniceerd kan worden over de te verwerken hoeveelheid grond.
Verder zijn wij een erkende transportfirma en zijn wij aangesloten bij de Grondbank.