>

Recent gerealiseerde projecten


Aanleg poelen voor Rugsstreeppad

In opdracht van Maatschappij Linkerscheldeoever realiseerde Smet Aannemingen twee poelen voor de Rugsstreeppad. Zowel het ontwerp als de uitvoering nam Smet Aannemingen voor haar rekening.

De Rugsstreeppad is een beschermde diersoort die vaak op zanderige terreinen voorkomt.
De Rugstreeppad heeft echter een kleine poel of plas nodig om een voortplanting te doen.
Daarom werd er een plas aangelegd met duinen erachter, een habitat waar de Rugstreeppad zich optimaal thuisvoelt.