>

Recent gerealiseerde projecten


Aanleg containerterminal Deurganckdok – MPET

Eind december 2014 werd Smet Aannemingen belast met het uitvoeren van grond- en infrastructuurwerk voor de firma Van Wellen voor de realisatie van een containerterminal.
Deze terminal wordt aangelegd voor de komst van MSC. Nu nog gevestigd aan het delwaidedok rechteroever maar door beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn ze gedwongen te verhuizen. Eind 2015 zou de verhuis volledig rond moeten zijn.

Smet Aannemingen voert alle grondwerken uit die nodig zijn voor de aanleg van deze terminal. Alsook grondverbetering en aanleg van kabelsleuven.
Na het nodige grondverzet wordt de funderingskoffer aangelegd met steenslag afkomstig uit Schotland en Noorwegen. Het lossen van deze toekomende schepen en het aanleggen van de funderingskoffer wordt tevens uitgevoerd door Smet Aannemingen.