>

Recent gerealiseerde projecten


Windmolenproject W@S

Wind aan de stroom NV (NV W@S) is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de Linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied, in eigendom van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en MLSO.

Smet Aannemingen voert in onderaanneming de voorbereidende werkzaamheden en de grondwerken van de funderingswerken uit. Dit ter montage van 15 windturbines van SIEMENS.