>

Recent gerealiseerde projecten


Windmolenproject Vleemo

VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in het havengebied. VLEEMO staat in voor het ontwerp en uitbating van twaalf windturbines regio Antwerpen.
Deze windturbines voorzien in de energiebehoefte van meer dan 20.000 gezinnen.

Smet Aannemingen werd belast met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden ter montage van 5 windturbine, het grondtransport alsook de afwerking rondom de turbines na montage.

Locatie: Churchilldok Noord & Hooge Maey, Antwerpse haven