>

Welkom bij Smet Aannemingen

Smet Aannemingen is een bedrijf dat zich vanaf het ontstaan heeft gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken. Met de juiste vakbekwame mensen, de nodige kennis en ervaring geven wij aan elke uitdaging het gewenste resultaat. Door de persoonlijke aanpak van Smet Aannemingen werken wij als echte partner mee aan uw project!

Een bedrijf zit nu eenmaal in een dynamische omgeving en zou vandaag al moeten voldoen aan de noden van morgen. Smet Aannemingen is dynamisch genoeg om haar omgeving te volgen en zal de vraag van de klant vandaag, morgen maar ook binnen enkele jaren op een kwalitatieve manier kunnen blijven beantwoorden. Dit omdat het continu investeert in vier belangrijke pijlers:

Mensen: Door het organiseren van verscheidene theoretische opleidingen maar ook door “On the job training” investeert Smet Aannemingen continu in haar personeel.
Zo komen enkel gekwalificeerde, maar ook gemotiveerde mensen bij onze klanten terecht.

Techniek: Om goed te kunnen werken zijn de juiste middelen nodig. Daarom kijken we voortdurend naar waar er vervanging noodzakelijk is, zoals bij graafmachines, bulldozers, vrachtwagens, etc. Ook naar vernieuwing wordt er sterk gekeken bij Smet Aannemingen. Zo wordt er geïnvesteerd in het uitrusten van machines met GPS - total station en laser om op een rendabele en een nog nauwkeurigere manier opdrachten te kunnen uitvoeren.
Ook in asbestverwijdering zien we dat een strakke opvolging noodzakelijk is en worden er steeds nieuwe technieken bekeken om asbest op een efficiënte en veilige manier te verwijderen en af te voeren.

Organisatie: Wij streven met ons bedrijf een goede samenhang na. Dit door het creëren van een sterke en gezonde organisatie. Ook hier legt Smet Aannemingen de focus op het continu verbeteren van deze samenhang.

Processen: Op onze werven vinden we onze mensen, onze techniek en onze organisatie terug. Deze drie pijlers resulteren in een zorgvuldig afgewerkt project. Vinden we toch een onvolmaaktheid terug op onze werf? Dan geven we feedback naar één van onze bovenstaande pijlers. Op deze manier optimaliseren we continu onze werking.

Grondwerken

Bekijk onze oplossingen op het gebied van grondwerken

Afbraakwerken

Bekijk onze oplossingen op het gebied van afbraakwerken

Contact

Contacteer ons voor meer informatie of een oplossing op maat voor uw project