Smet Aannemingen BVBA
Smet photos website-121-01.png

grond- en Infrastructuurwerken

Een beredeneerde aanleg van jouw terrein

 
 

Een goede infrastructuur vraagt om een sterke basis. Via grondverbetering maken we ook van niet-draagkrachtige gronden een geschikte basis. Zo vervangen of stabiliseren we ze. Een totaalaanpak, op maat van jouw project. Van poelen, dijken en natuurgebieden, tot industrieterreinen, parkings en rioleringen.

Om grond snel van punt A naar B te brengen, voorziet Smet Aannemingen een efficiënte aanpak in grondverzet van zowel kleine als grote volumes. Ook voor de uitgraving van jouw bouwput, beschikken we over de nodige technische én juridische know-how. Transporten van grote uitgravingen gaan zelfs over het water, dat maakt het economisch interessanter en efficiënter. Dit alles met oog op hergebruik van de grond op de nieuwe locatie.

De precisie van grond- en infrastructuurwerken garanderen we door innovatieve processen en technieken te hanteren. Onze landmeters werken gedetailleerde plannen uit die zich vervolgens vertalen in 3D-plannen. Die zorgen er op hun beurt voor dat onze graafmachines met GPS-besturing nauwkeurig de grond onder zich bewerken. Efficiëntie en veiligheid vereisen namelijk de juiste middelen.

Naast onze vertrouwde kennis en ervaring, brengt die innovatieve aanpak bij tot een kwalitatief resultaat van jouw project. Degelijke grond- en infrastructuurwerken zijn namelijk de basis voor een sterke realisatie.


Een greep uit onze verwezenlijkingen