Smet Aannemingen BVBA

Projecten

Aanleg poelen rugstreeppad

Locatie: Antwerpen    Startdatum: 2014    Looptijd: 2 jaar


De Rugstreeppad is een beschermde diersoort die rondtrekt in de haven van Antwerpen. Daarom legde Smet Aannemingen er zeventien poelen aan om er mee voor te zorgen dat ze zich blijven voortplanten.

Om dit te garanderen, waren er poelen of plassen nodig voor de Rugstreeppad. De aanleg van de zeventien poelen zorgde dus voor een optimale habitat van dit beschermde dier.

Smet Aannemingen vertaalde de 2D-plannen naar 3D-plannen, die vervolgens in de machines ter plaatse gaan. Zo zien onze bestuurders nauwkeurig hoe en waar ze de nodige heuvels moeten maken. Zeventien grondwater- en regenwatergevoede poelen zijn het resultaat van onze professionele aanpak.