Smet Aannemingen BVBA

Projecten

Herinrichting natuurgebied "De Kuifeend"

Locatie: Antwerpen RO    Startdatum: september 2018 Looptijd: 1 maand


Midden in de Antwerpse haven, meer bepaald in het rangeerstation Antwerpen-Noord, ligt het natuurgebied de Kuifeend en de Grote Kreek. Het is een overwinteringsgebied voor vogels, alsook een belangrijke trek- en broedplaats. Het is werkelijk een stukje boeiende natuur!

Smet Aannemingen heeft het gebied afgegraven om zo bijkomende plas-dras of ondergelopen weiland te creëren. De weidegrond werd afgegraven tot op het niveau van oppervlaktewater zodat er slikachtige vlaktes ontstaan. Het gebied is tien hectare groot. Daarvan is zo’n zes hectare afgegraven. Dat is 35.000m³grond. Die grond werd gebruikt om de dijken rond het gebied te verhogen”,

Tijdens de opmaak van het 3D ontwerp voor de machinesturing, wat ook in eigen beheer werd opgemaakt, is er extra aandacht besteed aan het micro reliëf en het plas dras effect.

DJI_0405.JPG
DJI_0411.JPG
DJI_0420.JPG
3D ontwerp voor machinesturing

3D ontwerp voor machinesturing

Bestaande toestand

Bestaande toestand

Nieuwe toestand

Nieuwe toestand