Smet Aannemingen BVBA

Projecten

Nieuwe sluis Terneuzen

Locatie: Terneuzen    Startdatum: april 2018 Looptijd: 4 jaar


De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

Smet Aannemingen neemt in dit project een reeks kleine voorbereidende grondwerken voor haar rekening.
Alsook het lossen van schepen voor de betoncentrale.

IMG_0758.JPG
IMG_0757.JPG
IMG_1301.JPG